SƠ ĐỒ TRANG - Danh mục

 • Khí đặc biệt
  • Argon (Ar)
  • Acetylen (C2H2)
  • Carbon monoxide (CO)
  • Ethylene (C2H4)
  • Carbon dioxide (CO2)
  • Ethylene oxide (C2H4O)
  • Helium (He)
  • Hydrogen (H2)
  • Hydrogen Cloride (HCl)
  • Hydrogen sulfide (H2S)
  • Kripton (Kr)
  • Methane (CH4)
  • Neon (Ne)
  • Nitric Oxide (NO)
  • Nitrogen (N2)
  • Oxygen (O2)
  • Nitrous Oxide (N2O)
  • Propylene (C3H6)
  • Propan (C3H8)
  • Sulfur Hexafluoride (SF6)
  • Sulfur Dioxide (SO2)
  • Tetrafluo-methane (CF4)
  • Xenon (Xe)
  • Acetylene (C2H2)
  • Argon (Ar)
  • Carbon dioxide (CO2)
  • Carbon monoxide (CO)
  • CARBON TETRAFLUORIDE (CF4)
  • Ethylene (C2H4)
  • Ethylene oxide (C2H4O)
  • Helium (He)
  • Hydrogen (H2)
  • Hydrogen Cloride (HCl)
  • Hydrogen sulfide (H2S)
  • KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY KHÍ ĐẶC BIỆT
  • KHÍ HFC 227 EA
  • Khí hiếm tinh khiết
  • Khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn
  • Khí hữu cơ tinh khiết
  • Khí vô cơ tinh khiết
  • Khí đặc biệt dùng trong đo lường
  • Kripton (Kr)
  • Methane (CH4)
  • Neon (Ne)
  • Nitric Oxide (NO)
  • Nitrogen (N2)
  • Nitrous Oxide (N2O)
  • Oxygen (O2)
  • Propan (C3H8)
  • Propylene (C3H6)
  • Sulfur Dioxide (SO2)
  • SULFUR HEXAFLUORIDE (SF6)
  • THÀNH LẬP CÔNG TY MỚI
  • Xenon (Xe)
 • Khí y tế
  • Helium (He)
  • Hỗn hợp khí Laser Excimer
  • Khí hỗn hợp phân tích trong y tế
  • Khí tiệt trùng y tế
  • Oxy y tế
  • Nitrous Oxide (N2O)
  • Helium
  • Hỗn hợp khí Laser Excimer
  • Khí hỗn hợp phân tích trong y tế
  • Khí tiệt trùng y tế
  • Nitrous Oxide (N2O)
  • Oxy y tế
 • Khí công nghiệp
  • Acetylene (C2H2)
  • Argon (Ar)
  • Carbon Dioxide (C02)
  • Nitơ
  • Oxy
  • Acetylene
  • Argon
  • Carbon Dioxide C02
  • CARBON TETRAFLUORIDE – CF4
  • Nitơ
  • Oxy
  • SULFUR HEXAFLUORIDE - SF6
 • Khí hỗn hợp
 • Thiết bị nghành khí
  • Bình chứa khí
  • Téc chứa lỏng Oxy, Nito, Argon
  • Bình chứa lỏng Oxy, Nito, Argon
  • Bơm Oxy - Nito - Argon - CO2 lỏng
  • Dàn hóa hơi
  • Van điều áp
  • Van bình khí
  • Phụ tùng thiết bị siêu lạnh
  • Van điều áp Gloor
  • Bình chứa khí
  • Bình chứa lỏng O2/N2/Ar - XL45
  • Bình chứa lỏng O2/N2/Ar-PLC175
  • Bình chứa lỏng Oxy, Nito, Argon
  • Bơm Oxy - Nito - Argon - CO2 lỏng
  • Bơm Oxy - Nito - Argon lỏng
  • Bồn chứa lỏng 10.000L
  • Bồn chứa lỏng 13.000L
  • Bồn chứa lỏng 17.000L
  • Bồn chứa Oxy, Nito, Argon lỏng 10.000L
  • Bồn chứa Oxy, Nito, Argon lỏng 20.000L
  • Bồn vận chuyển Oxy, Nito, Argon lỏng
  • Dàn hóa hơi
  • Phụ tùng thiết bị siêu lạnh
  • Téc chứa lỏng Oxy, Nito, Argon
  • Van BBB Neriki và Siphon
  • Van bình khí
  • Van giảm áp chuyên dùng với đầu ra lên đến 100 bar
  • Van giảm áp lưu lượng cao – 7900
  • Van điều áp
  • Van điều áp Gloor
 • Hệ thống cấp khi
  • Hệ thống cấp khí trực tiếp từ téc lỏng
  • Hệ thống cấp khí trực tiếp từ bình lỏng
  • Hệ thống nạp Oxy, Nito, Argon, CO2 vào bình khí
  • Cấp khí bằng chai khí
  • Cấp khí bằng chai khí
  • HỆ THỐNG CẤP KHÍ LÒ THẤM NI
  • Hệ thống cấp khí trực tiếp từ bình lỏng
  • Hệ thống cấp khí trực tiếp từ téc lỏng
  • Hệ thống cấp Oxy cho Bệnh viện
  • Hệ thống nạp Oxy, Nito, Argon, CO2 vào bình khí
 • Vật tư nghành khí
  • Chất bảo ôn (Perlite)
  • Chất hấp phụ (Molecular Sieves)
  • Đất đèn (CaC2)
  • Chất bảo ôn (Perlite)
  • Chất hấp phụ (Molecular Sieves)
  • Đất đèn (CaC2)
 • Hệ thống sản xuất khí
  • Hệ thống sản xuất Oxy/ Nito bằng phương pháp hấp thụ (PSA)
  • Hệ thống tách khí Oxy/Nito/Ar (ASU)
  • Lắp đặt hệ thống Gas LPG
  • Lắp đặt trạm nạp khí Oxy cao áp tại Hà Giang
  • Lắp đặt trạm nạp khí Oxy cao áp tại Tuyên Quang
  • Thiết bị sản xuất khí Hydro (H2)
 • Dịch vụ kỹ thuật